Tomáš Kollár

Baví ma pomáhať ľuďom a ako finančný sprostredkovateľ s dlhoročnými skúsenosťami viem ako na to. Pri práci sa držím motta:

„Každý z nás si pri rozhodovaní vyberá najlepšie riešenie, ktoré pozná. Mojou úlohou je informovať klienta o výhodných riešeniach, ktoré v tom čase nepozná.“

Čísla neklamú a táto transparentnosť ma na mojej práci baví. Klient vopred vie, v čom mu viem pomôcť.  Najprv prinášam riešenia a až potom prichádza rozhodovanie. Na základe čísiel, ktoré musia byť vždy v prospech klienta.

Nejde však len o šetrenie a najnižšie úroky. Mojou veľkou záľubou sú investičné stratégie. Moja práca má zmysel až vtedy, keď dokážem klientovi pomôcť k pasívnemu príjmu.

„Každý majetok sa dá zhodnotiť, stačí len vedieť, ako na to.“

                                                                                                                        Tomáš  

Pre klientov vždy hľadám riešenia na mieru. Najoptimálnejšie ponuky na trhu skombinujem so stanovenými cieľmi klientov. Ponúkam dlhodobú spoluprácu, založenú na budovaní finančného prospechu mojich klientov.
TOMÁŠ KOLLÁR
Finančný odborník

Napíšte mi